Er nyt- eller genbrugspapir mest bæredygtigt? Det afhænger af, hvordan papiret fremstilles

stacks of paper

Et bjerg af papir klar til at blive genbrugt. Men er det miljømæssigt fornuftigt? Foto UCL

Den gængse opfattelse er, at genbrugspapir er mere bæredygtigt end brug af nyt papir, men en grundig analyse, som UCL – University College of London – netop har publiceret i tidsskriftet ”Nature Sustainability” viser, at dette er en påstand med modifikationer.

Som ved alt andet gælder det om at ”få det hele med”. Undersøgelsen viser, at principielt er genbrug af papir vældig fornuftigt, men når man så studerer detaljerne i fremstillingsprocesserne kan billedet ændres totalt.

Bæredygtig CO2 neutral papirfremstilling

Papirfabrikkerne har gennem årene konsekvent arbejdet på at gøre fremstillingen af nyt papir så miljøvenlig som muligt, hvilket i høj grad har resulteret i en jagt på at gøre det voldsomme energiforbrug ved papirfremstilling miljøvenligt. Al statistik viser, at der anvendes mere energi til fremstilling af nyt papir end genbrugspapir, men her kommer ”black liquor” så ind i billedet. Black liquor er et bi-produkt fra selve papirmassefremstillingen og indeholder en masse energi, som kan anvendes i papirfremstillingsprocessen. Man kan næsten sige, at man fodrer hunden med sin hale. Omkring 66% af papirfabrikkernes energiforbrug kommer fra black liquor og alene dette er jo fantastisk. Hvis de sidste 34% så kommer fra vedvarende energi som vand-, vind- og/eller sol-energi bliver fremstillingen af nyt papir helt CO2 neutral og ekstremt bæredygtig – så længe skovindustrien også planter nye træer i den udstrækning de gamle fældes og bruges til papirfremstilling.

Det meste genbrugsbrugspapir fremstilles med fossil energi

Studiet fra UCL viser, at en betydelig del af verdens genbrugspapir bliver fremstillet ved hjælp af energi baseret på fossile brændsler, så selv om selve fremstillingsprocessen kræver mindre energi, så bliver miljøregnskabet negativt. Det kræver ikke en høj doktorgrad for at kunne konkludere, at hvis/når fremstillingen af genbrugspapir bliver baseret på vedvarende energi, så bliver denne proces naturligvis mere miljøvenlig. Men studiet viser, i al sin enkelhed, at man skal være yderst forsigtig med at konkludere noget som helst om miljøvenlighed, uden at tage den samlede produktionsproces med i overvejelserne.

Tørringsprocessen er energikrævende

Den del af papirfremstillingsprocessen, som er mest energikrævende er tørringen. Også her går udviklingen fremad, for siden 1980 er forbruget af energi til tørring blevet reduceret med omkring 43%.

UCL rapporten findes her: 

Mere om black liquor findes her:

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


For 100 år siden – 25. januar 1921 – havde Rossums Universal Robots premiere – og begrebet ”robotter” blev for første gang introduceret til verden

I 1920 skrev den tjekkiske forfatter Karel Capek teaterstykket R.U.R. som havde premiere den 25. januar 1921 – altså for netop 100 år siden. Stykket handler om nogle kunstige væsener, som ikke er mennesker, men ligner mennesker. Han kaldte dem robotter!

Publicerat av: 

Mura bygger verdens første fabrik, som omdanner eksisterende fossilt plastic til olie og ny plast

95% af al plastic er i dag stadig baseret på fossil olie, og omkring 85% af al plasticemballage bliver aldrig indsamlet til forbrænding eller genbrug. Mura Technologies og partnere bygger nu verdens første fabrik, som på industrielt niveau genfremstiller olie til nye plastprodukter fra så godt som alle eksisterende fossilt baserede plastprodukter.

Publicerat av: 

CBS’ berømte ”60 Minutes” har netop udgivet en fantastisk video om Boston Dynamics – som vi kender fra sidste juls dansende robotter

CBS’ har i løbet af de sidste 53 år skabt et ikon indenfor nyhedsformidling med det seriøse, ugentlige dybdeborende program ”60 Minutes”. De fleste kender sikkert Boston Dynamics fra julevideoen med de dansende robotter. Den 13 minutter lange 60 Minutes video er efter redaktørens opfattelse helt fantastisk for alle robot elskere.

Publicerat av: 

BillerudKorsnäs og BASF har udviklet et kompostibelt papirlaminat til fleksible emballager

EUs målsætning er, at i 2030 skal al emballage være genanvendelig eller kunne nedbrydes i naturen. Dette klarer normale plastfilm ikke, så derfor derfor har BASF og BillerudKorsnäs sammen udviklet en ny film til fleksible emballager, som er baseret på papir og et enkelt lag laminat og som er 100% kompostibelt.

Publicerat av: