Svenske Lignin Industries introducerer granulat til plast fremstillet på lignin i stedet for olie

Lignin extruderes til Renol granulat, som kan blandes med mange former for plast. Ill. Lignin Industries AB

Lignin findes i næsten uanede mængder i naturen, fordi lignin og cellulose er grundelementer i træer og planter. En ny svensk virksomhed, Lignin Industries AB, tager nu det revolutionerende skridt at anvende lignin til fremstilling af et granulat, Renol, som kan blandes med en lang række forskellige former for plast og dermed erstatte plast fremstillet på bio- og fossil olie.

Frem til i dag anvendes omkring 99% af al lignin som brændstof i papirfremstilling. Papirfabrikkerne anvender altså et – indtil nu – uanvendeligt biprodukt på en fornuftig måde. Processen er derimod ikke miljøvenlig, fordi afbrændingen af lignin udvikler CO2. Derfor er det langt mere miljøvenligt at anvende ikke fossile brændstoffer i papirfremstilling og anvende ligninen til produkter, som ikke afbrændes. Det står måske ikke helt klart, men plast binder faktisk CO2, som først frigives ved selve afbrændingen, så plast er egentlig ikke miljøskadelig (bortset fra som affald i naturen). Det er fremskaffelsen af råvaren og afbrændingen, som er miljøskadelig.

Papirfabrikkerne afbrænder i dag på verdensplan omkring 80 mill. tons lignin. Det skal ses i forhold til, at der fremstilles omkring 2 mill. tons bio-plast og 330 mill. tons fossil plast, så en konsekvent anvendelse af lignin kunne erstatte næsten 25% af al plast produceret på fossil olie. Lignin Industries AB har en kapacitet på ca. 1,000 tons om året, så der er et stykke vej til de 80 mill. tons – og papirfabrikkerne på verdensplan skal så også omstille sig til ikke fossile brændsler.

Hvis vi går et trin tilbage i processen, så har den svensk-finske papirleverandør StoreEnso besluttet at gøre noget ved lignin udfordringen og sammen med Valmet udviklet produktet Lineo, som er ren lignin, som andre kan anvende andre formål og hermed undgå afbrændingen af lignin. Af mystiske grunde indgår afbrænding af lignin ikke i det svenske CO2 regnskab, men hvis det gjorde, ville Sveriges CO2 udledning stige med ca. 16%, så der er grund til at se på lignin udfordringen.

Lignin Industries AB blander lignin med nogle bio-komponenter i en avanceret extruder til produktet, Renol, som er en form for granulat, som kan erstatte 5%-50% af plast (f.eks. ABS, PE, PET, PLA, PP) fremstillet af bio- og fossil olie. Det er lignin, som giver træet sin brune farve, så lignin kan kun anvendes i farvede typer af plast.

Alle analyser indikerer, at lignin (Renol) kan genanvendes ligesom visse former for plast, men desværre ligger genanvendelse af plast generelt set stadig på et meget lavt niveau.

Hjemmesiden for Lignin Industries AB findes her:

Stora Enso Lineo videoen findes her:

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: 

ABB Robotics køber spanske Asti og bliver hermed også specialist på mobile robotplatforme

Igennem de sidste 15 år har Veronica Pascual Boé stået i spidsen for familiefirmaet ASTI i Burgos, Spanien og udviklet det til at blive en af de ledende leverandører af mobile robotplatforme til fly- og bilindustrien. Alle prognoser indikerer, at væksten indenfor mobile robotplatforme langt vil overstige væksten indenfor konventionelle robotter og cobotter, så en fremsynet konventionel robotleverandør burde også have mobile platforme i det fremtidige produkt program. ABB Robotics har taget konsekvensen af dette og køber ASTI og gør Veronica Pascual til direktør for den mobile robotplatforms division.

Publicerat av: 

UPM Raflatac har netop udgivet en guide om emballage-design og -kommunikation

Der sker for tiden en voldsom udvikling indenfor både emballage og kommunikation, og på nogle punkter smelter disse udviklinger sammen. Finske UPM, som med en omsætning på € 8,6 milliarder, er en af verdens førende papir- og masse producenter, er også, gennem sit datterselskab UPM Raflatac med en omsætning på € 1,6 milliarder, en af verdens førende producenter af materialer til etiketproduktion. UPM Raflatac har netop udgivet en guide med deres opfattelse af den fremtidige design af emballage.

Publicerat av: 

Robotbrag 2021 – Teknologisk Instituts store årlige arrangement med alt det nye indenfor robotteknologi finder sted 26. august i Odense

I de seneste år har Teknologisk Institut haft nogle meget store arrangementer omkring det nyeste indenfor robotteknologi. Med de seneste åbninger i forhold til Covid 19 er det således også i år muligt at afholde et arrangement, hvor alle kan være fysisk tilstede og med ”hands-on” selv opleve alt det nyeste indenfor robotudvikling. Arrangementet finder sted hos Teknologisk Institut i Odense den 26. (27. for studerende) august fra 09.30-16.30. 

Publicerat av: 

Paradokserne omkring genanvendelse af papir og karton i stedet for plast i fødevareindustrien vokser

Miljøminister Lea Wermelin har netop offentliggjort et nyt EU direktiv om markedsføring og mærkning af éngangs plastprodukter (træder i kraft 3. juli 2021). Principielt er det jo fantastisk, at EU nu for alvor går i gang med at fremme brugen af miljøvenligt papir og karton til éngangs emballage, men direktivet skaber også nye udfordringer for de virksomheder, som arbejder hårdt på at gøre deres tryksager og emballager så bæredygtige og miljøvenlige som muligt med kravet om anvendelse af en ”anti-miljø” mærkat på alle produkter, som indeholder plast.

Publicerat av: