”Den sidste kilometer” til forbrugeren er en stor udfordring for e-handels industrien

”The last mile”. Ill: DHL

E-handlen vokser så det knager, og alle spår, at de kendte e-handelsvirksomheder som f.eks. Amazon kommer til totalt at dominere denne industri, men situationen omkring ”den sidste kilometer” gør faktisk, at en række andre spillere også kan komme til at dominere industrien.

Vi ved alle sammen, at e-handlen er vokset dramatisk på grund af, at en stor del af verdens befolkning har en opkobling til internettet og at flere og flere udbydere også tilbyder deres produkter over internettet – og at denne tendens tilmed er øget dramatisk under Covid-19 krisen. E-handlen voksede med 44% fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020.

Den stigende internethandel medfører en dramatisk ændring i den fysiske leverance struktur, fordi i modsætning til tidligere, hvor forbrugeren selv hentede sine varer i en forretning, forventer forbrugeren nu, at varerne leveres til selve hjemmeadressen – eller i hvert fald tæt på – og på et tidspunkt, som forbrugeren selv finder for praktisk.

Dette stiller helt nye udfordringer til emballagen i forhold til styrke og design – og til selve logistikken omkring leverancen.

Leverance nu

Den konventionelle detailhandel har skabt en struktur af centrallagre og lokale forretninger, hvor forbrugeren her og nu har kunnet købe, hvad der er på hylderne. Man har altså efter bedste evne måttet prøve at gætte på forbrugernes fremtidige behov og lagerført varer i henhold til dette. Dem som er bedst til at gætte får besøg af flest kunder og har den hurtigste vare omsætningshastighed. Dem som er dårligst dør.

Det er dette som er nøgleudfordringen for e-handlen. Hvis man arbejder med store centrallagre får man en hurtig vare omsætningshastighed, men man får en lang leverancetid – og man behøver ikke at være særlig god til at gætte om kundernes behov, fordi der er så mange kunder til det store lager. Hvis man i stedet opretter en kæde af satellitlagre får man en hurtigere leverancetid, men hvis man er dårlig til at gætte om kundernes behov får man en langsom vare omsætningshastighed. En vurdering af forbrugernes fremtidige behov bliver pludselig meget mere central.

Amazon og lignende organisationer arbejder på at udbygge sinde satellitlagre, mens den eksisterende detailhandel faktisk allerede råder over disse satellitlagre via de eksisterende forretninger, så hvis den eksisterende detailhandel forstår sin besøgelsestid behøver den faktisk ikke tabe til Amazon og Co hvis den kan skabe en fornuftig e-handelsplatform baseret på sine eksisterende forretninger som oplevelsescentre og satellitlagre.

Den sidste kilometer

Dette ændrer ikke på, at både Amazon og eventuelle detailhandlere skal have varen transporteret ”den sidste kilometer” til forbrugeren. Det kan enten ske ved, at forbrugeren overtales til selv at hente varen i satellitlagret, og så har man elimineret ”den sidste kilometer” problematikken, eller også må man opfinde en model, som effektivt og økonomisk bringer varen til forbrugeren – med egne bude, eksterne bude, droner eller mobile robotter – på det tidspunkt som forbrugeren ønsker det. Dette er e-handlens helt store udfordring, og der findes endnu ingen løsning, som er den rigtige. Der er derimod flere, som har gjort sig mange tanker om dette.

Du kan læse DHL’s artikel ”Shortening the last mile” her

 

 

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Finske Paptic introducerer et papirbaseret materiale med plast egenskaber

Finske Paptic blev etableret i 2015 for at fremstille og markedsføre et cellulose- og lignin-baseret, patenteret papir, som er modificeret så papiret opfører sig som plastic med hensyn til hårdhed, slid og fleksibilitet, ligesom det, som plast, afgiver meget lidt lyd når det krølles sammen. Det egner sig derfor fortrinligt til at erstatte plastic i en lang række produkter.

Publicerat av: 

Slidte bildæk og andre polysteren produkter kan recycles effektivt med Pyrowave’s elektisk-kemiske proces

Polysteren (ca. 10% af Danmarks samlede plastforbrug) udgør sammen med polyethylen (PE) og polypropylen (PP) de tre plasttyper som vi er allermest i daglig kontakt med. Styren anvendes også som kunstgummi i bildæk (som så nok forøger Danmarks forbrug af styren/polystyren til mere end 10%). Recycling af bildæk er kompliceret og giver en dårlig gummikvalitet, så ca. 50% af alle kasserede dæk brændes bare for at skabe energi, f.eks. i cementproduktion, mens resten, som granulat, blandes i asfalt og cement produkter. Det er et voldsomt resursespild, som Michelin nu vil gøre noget ved gennem et samarbejde med canadiske Pyrowave.

Publicerat av: 

Rapport: Udviklingen i logistikbranchen driver robot-automatisering

I kølvandet på pandemien er de langsigtede tendenser i branchen, såsom mangel på arbejdskraft, vækst i distributionskanaler og e-handel, accelereret. På trods af den øgede efterspørgsel siger ni ud af ti logistik- og transportvirksomheder, at deres virksomhed er blevet negativt påvirket af pandemien. Dette driver investeringerne i robotter og automatisering frem, ifølge en ny rapport fra ABB.

Publicerat av: 

Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: