Procesoptimering i flexo-trykning med højere kvalitet og mindre makulatur

Sådan ser et moderne flexo trykværk med kammerrakel ud indvendigt. Kontaktpunkterne må konstant være perfekt justerede for at opnå det optimale og konsistente trykresultat. Illustration: Gallus

De nyeste laserscannere har skabt et helt nyt kvalitetsniveau for fremstilling af både flexoplader og raster (anilox) valser og dermed gjort flexo endnu mere populær overalt i emballageindustrien, bl.a. fordi flexo kan anvendes på et meget bredt spektrum af substrater fra de tyndeste plasticfilm og avancerede smalbane rotationer til meget store bølgepapmaskiner. Derfor er flexo nok øjeblikkets mest fleksible trykteknologi – vel egentlig kun udfordret af de nyeste inkjet teknologier.

Samtidig har nye sleeves-teknologier gjort det både lettere og hurtigere at skifte flexoplader og rastervalser – og dermed flyttes fokus til nye flaskehalse i forbindelse med hurtige jobbytte og konsistent produktion:

  1. makulatur og tidsforbrug til at opnå det korrekte (OK) trykbillede
  2. konsistent produktionskvalitet gennem hele produktionen

Hurtigere opstart og mindre makulatur

Konventionelle offsetmaskiner har indenfor de sidste år foretaget kvantespring for at opnå OK arket på kortest mulige tid. Den gængse opstart makulatur på ca. 100 ark/farve, er i dag reduceret til totalt 30-40 ark – og både Heidelbergs og Koenig & Bauers anilox maskiner starter op på 5-10 ark makulatur. Disse imponerende resultater er opnået ved hjælp af masser af computerkraft og en konsekvent anvendelse af kendte data så OK trykbilledet faktisk er elektronisk kendt og på plads, før der overhovedet føres farve til substrat.

Farveleverandørerne stipulerer, at ved en typisk flexo opstart er trykbilledet kun omkring 70% på plads når der føres farve til substratet, så der er altså et betydeligt tids- og makulaturforbrug frem til OK trykbilledet. Der er absolut intet, som indikerer, at offsets imponerende udvikling ikke også kan opnås i flexo, når de tilgængelige teknologier udnyttes optimalt. Herefter står det enhver frit for at kalkulere hvor lynhurtigt og billigt man faktisk kan skifte flexo jobs, hvis igangkøring foretages på 5-10 cylinderrotationer efter lynhurtige sleeves-skift.

Procesoptimering kræver disciplin  

Når den mulige kvalitet i flexo-trykning stiger bliver konsekvensen uafvendeligt at kravet til den konsistente trykkvalitet også vokser dramatisk – hvilket igen medfører øgede krav til:

  1. Procesforståelse
  2. Procesanalyse
  3. Kalibrering af maskine
  4. Løbende kontrol af maskinens indstilling
  5. Konsekvensanalyse

Hvis maskinen ikke er indstillet optimalt og ikke løbende holdes optimalt indstillet kan der ikke produceres med en konsistent kvalitet. Her kan blot nævnes, at hvis kontakten mellem rastervalse, flexoplade og substrat ikke holdes konsistent vil trykkvaliteten naturnødvendigt svinge, ligesom manglende rengøring og kontrol af rastervalsen medfører svingende trykkvalitet. Hvis disse centrale indstillinger holdes i toptrim vil man derimod ikke får nogen svingninger i kvaliteten så længe man har forståelse for og kontrol over selve processen og trykfarven.

Det er her det tætte samarbejde med farveleverandøren kommer ind i billedet. Først og fremmest vil selv den bedst kalibrerede maskine ikke kunne levere et perfekt resultat, hvis trykfarven er dårlig og svinger i kvalitet. Men selv de bedste trykfarver kræver et indgående kendskab til farvens opførsel under varierende betingelser og ingen kender trykfarvens opførsel i forhold til varierende substrater bedre end trykfarveleverandøren.

De fleste farveleverandører har rådgivningsfunktioner, som kan hjælpe med at procesoptimere omkring trykfarver, substrater og maskinens optimale indstilling i forhold til de valgte trykfarver. Udnyt farveleverandørens viden om sine egne produkter til at procesoptimere trykprocessen. Der ligger en meget betydelig indtjening gemt i at reducere makulaturforbruget og forøge maskinens produktionskapacitet og oppe-tid.

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: 

ABB Robotics køber spanske Asti og bliver hermed også specialist på mobile robotplatforme

Igennem de sidste 15 år har Veronica Pascual Boé stået i spidsen for familiefirmaet ASTI i Burgos, Spanien og udviklet det til at blive en af de ledende leverandører af mobile robotplatforme til fly- og bilindustrien. Alle prognoser indikerer, at væksten indenfor mobile robotplatforme langt vil overstige væksten indenfor konventionelle robotter og cobotter, så en fremsynet konventionel robotleverandør burde også have mobile platforme i det fremtidige produkt program. ABB Robotics har taget konsekvensen af dette og køber ASTI og gør Veronica Pascual til direktør for den mobile robotplatforms division.

Publicerat av: 

UPM Raflatac har netop udgivet en guide om emballage-design og -kommunikation

Der sker for tiden en voldsom udvikling indenfor både emballage og kommunikation, og på nogle punkter smelter disse udviklinger sammen. Finske UPM, som med en omsætning på € 8,6 milliarder, er en af verdens førende papir- og masse producenter, er også, gennem sit datterselskab UPM Raflatac med en omsætning på € 1,6 milliarder, en af verdens førende producenter af materialer til etiketproduktion. UPM Raflatac har netop udgivet en guide med deres opfattelse af den fremtidige design af emballage.

Publicerat av: 

Robotbrag 2021 – Teknologisk Instituts store årlige arrangement med alt det nye indenfor robotteknologi finder sted 26. august i Odense

I de seneste år har Teknologisk Institut haft nogle meget store arrangementer omkring det nyeste indenfor robotteknologi. Med de seneste åbninger i forhold til Covid 19 er det således også i år muligt at afholde et arrangement, hvor alle kan være fysisk tilstede og med ”hands-on” selv opleve alt det nyeste indenfor robotudvikling. Arrangementet finder sted hos Teknologisk Institut i Odense den 26. (27. for studerende) august fra 09.30-16.30. 

Publicerat av: 

Paradokserne omkring genanvendelse af papir og karton i stedet for plast i fødevareindustrien vokser

Miljøminister Lea Wermelin har netop offentliggjort et nyt EU direktiv om markedsføring og mærkning af éngangs plastprodukter (træder i kraft 3. juli 2021). Principielt er det jo fantastisk, at EU nu for alvor går i gang med at fremme brugen af miljøvenligt papir og karton til éngangs emballage, men direktivet skaber også nye udfordringer for de virksomheder, som arbejder hårdt på at gøre deres tryksager og emballager så bæredygtige og miljøvenlige som muligt med kravet om anvendelse af en ”anti-miljø” mærkat på alle produkter, som indeholder plast.

Publicerat av: