Bio-fossil plast & ikke nedbrydelig-nedbrydelig (bæredygtig) plast

Fossil og bio plast og nedbrydelighed. Illustration: European Bioplastics

I 2020 blev der produceret omkring 350 millioner tons mineral-olie baseret plast, og det er jo ikke smart, når vi jagter den fossilfrie cirkulære økonomi. Mange forventer, at dette tal fordobles inden 2050. Desuden kan det tage hundereder af år at nedbryde mange plastprodukter, så mængden af brugte, forurenende plast-produkter vokser voldsomt – med enorme skadesvirkninger på både naturen og verdenshavene.

Plastens gode sider

Plast er vældig populær, fordi den så let af fremstille og kan anvendes på så mange måder. Det er ret vanskeligt at forestille sig vores højt udviklede samfund uden plast.  Det gælder for både langvarige forbrugsgoder og emballage, som har forbedret vores levevilkår dramatisk. Og så længe, at plasten ikke afbrændes tilfører den ikke CO2 til atmosfæren, men lagrer den tværtimod. Det er altså ikke plast i sig selv, men derimod hvordan plast fremskaffes og elimineres efter brug, som er problemet.

Bioplast kan nogle gange erstatte fossil plast

Bioplast giver os plastens fordele uden de negative miljømæssige bivirkninger, fordi bioplast dels er fremstillet fra genanvendelige materialer og/eller dels kan nedbrydes hurtigt i naturen. Bioplasts markedsandel var i 2020 på omkring 2%, så den er jo stadig minimal, men bioplast markedet vokser med omkring 20% p.a. mens det konventionelle plastmarked vokser med omkring 4% p.a., så der er håb om, at stadig flere produkter fremstilles af bioplast.

Bioplast kan være bio-baseret, bio-nedbrydelig eller begge dele

Bio-baseret plast er, ligesom bio-brændsler, fremstillet af vegetabilske kulstofholdige produkter som f.eks. majs eller sukkerrør og andre cellulose baserede produkter. I første omgang er der tale om 1. generations materialer, som høstes direkte fra marken til plastproduktion, men på lang sigt jagter man anvendelsen af 2. generations materialer, som i princippet er affald efter 1. generations materialer – og derfor først har været anvendt som f.eks. fødevarer. Man kan f.eks. jo også fremstille plast af allerede anvendt vegetabilsk friture-olie.

Sukkerrør, som kan anvendes til bio-plast. Ill: Wikipedia

 

Bio-nedbrydelig plast refererer til selve den kemiske nedbrydningsproces, hvor plasten omformes til vand, CO2 og andre miljøvenlige materialer, som let kan absorberes af naturen. Desværre kan naturen ikke selv klare dette, så plasten skal nedbrydes i dertil indrettede komposteringsanlæg ved hjælp af varme, fugte og mikroorganismer. Bio-nedbrydelig plast skal altså, som normal plast, via sorteringsanlæg, og bio-nedbrydelig plast kan ikke genanvendes.

Med de nuværende definitioner er der ingen garanti for at 100% bio-baseret plast også er bio-nedbrydelig, ligesom det faktisk også er muligt fremstille bio-nedbrydelig plast produceret med fossile olier, så her er allerede den første mulighed for at skabe forvirring hos forbrugerne.

Så er der genbrugs-plast, som sandsynligvis hverken bio-baseret eller bio-nedbrydelig. Men her kan man jo fremføre, at hvis blot plasten genbruges mange gange ved f.eks. emballage eller anvendes til langvarige produkter som f.eks. biler, så er den negative miljøpåvirkning under alle omstændigheder reduceret betydeligt.

I bund og grund gælder det om at:

  1. Reducere forbruget af plast så meget som muligt og erstatte dem med mere miljøvenlige alternativer, som f.eks. papir og pap
  2. Erstatte fossil plast med bio plast i den udstrækning, som det er muligt
  3. Anvende plasten så længe som muligt uden at afbrænde den
  4. Forhindre, at plast materialer smides bort som affald med en negativ indvirkning på natur og verdenshave

Du kan læse mere om bioplast her

Her kan du læse en World Economic Forum rapport om plastic forurening

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Finske Paptic introducerer et papirbaseret materiale med plast egenskaber

Finske Paptic blev etableret i 2015 for at fremstille og markedsføre et cellulose- og lignin-baseret, patenteret papir, som er modificeret så papiret opfører sig som plastic med hensyn til hårdhed, slid og fleksibilitet, ligesom det, som plast, afgiver meget lidt lyd når det krølles sammen. Det egner sig derfor fortrinligt til at erstatte plastic i en lang række produkter.

Publicerat av: 

Slidte bildæk og andre polysteren produkter kan recycles effektivt med Pyrowave’s elektisk-kemiske proces

Polysteren (ca. 10% af Danmarks samlede plastforbrug) udgør sammen med polyethylen (PE) og polypropylen (PP) de tre plasttyper som vi er allermest i daglig kontakt med. Styren anvendes også som kunstgummi i bildæk (som så nok forøger Danmarks forbrug af styren/polystyren til mere end 10%). Recycling af bildæk er kompliceret og giver en dårlig gummikvalitet, så ca. 50% af alle kasserede dæk brændes bare for at skabe energi, f.eks. i cementproduktion, mens resten, som granulat, blandes i asfalt og cement produkter. Det er et voldsomt resursespild, som Michelin nu vil gøre noget ved gennem et samarbejde med canadiske Pyrowave.

Publicerat av: 

Rapport: Udviklingen i logistikbranchen driver robot-automatisering

I kølvandet på pandemien er de langsigtede tendenser i branchen, såsom mangel på arbejdskraft, vækst i distributionskanaler og e-handel, accelereret. På trods af den øgede efterspørgsel siger ni ud af ti logistik- og transportvirksomheder, at deres virksomhed er blevet negativt påvirket af pandemien. Dette driver investeringerne i robotter og automatisering frem, ifølge en ny rapport fra ABB.

Publicerat av: 

Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: