Stirlingmotoren er nøglen til en masse miljøvenlig og billig energi. Swedish Stirling viser vejen

Stirlingmotorens koncept. Ill: Wikipedia

Stirlingmotoren blev opfundet i 1816 af den irske præst Robert Stirling men blev, på trods af sit interessante koncept, aldrig rigtig til en kommerciel succes. Dette er nu ved at ændre sig, fordi dens unikke koncept med at adskille forbrændingsdelen fra resten af motoren så den kan drives af så godt som alle tænkelige energikilder – bare de kan producere varme – giver helt nye anvendelsesområder.

I 1988 begyndte Kockums (i dag SAAB), som bygger de svenske ubåde, at se nærmere på stirlingmotoren, og i ubådene blev den en stor succes.  Nogle husker måske, at en svensk ubåd af Gotland klassen, til US Navy’s store rædsel, principielt sænkede et amerikansk hangarskib, fordi den med sin støjfri Stirling motor i neddykket tilstand kunne snige sig ind på hangarskibet uden at nogen opdagede den.

Svensk Saab ubåd af Blekinge A26 klassen, drevet af Stirling motorer. Ill: Saab

Swedish Stirling og stålindustrien

Nogle visionære folk fra Kockums tænkte ud af boksen og konkludere, at stirlingmotorens unikke koncept måtte kunne anvendes til andet end ubåde. Adskillelsen af forbrændingsdelen fra selve motoren gør jo, at man kan drive den med selv de mest håbløse energikilder, som f.eks. industriens restgasser og lossepladsernes metan, uden at skade den. Eller solenergi. De etablerede derfor Swedish Stirling og begyndte at producere stirlingmotorer drevet af solenergi samtidig med, at man rettede fokus mod Ferrokrom industrien. Krom er fundamental i stålfremstillingen, og processen genererer en masse restgasser, som man er nødt til at afbrænde for at komme af med dem. Det er varmeudviklingen fra denne afbrænding, som nu driver stirlingmotorer, som driver el-generatorer, som leverer energi til stålindustrien, som erstatter fossilt baseret brændsel. Da afbrændingen af restgasserne under alle omstændigheder skal foretages, reducerer stirlingmotoren kromindustriens CO2 udslip ganske betydeligt. Swedish Stirling påstår, at deres stirlingmotorer leverer energi, som er 44% billigere end nogen som helst anden eksisterende energikilde, så økonomibesparelse og miljøvenlighed går hånd i hånd.

En container baseret energicelle fra Swedish Stirling med 14 parallelle Stirling enheder. Ill: Swedish Stirling

Stirlingmotorens enorme potentiale for alternativ energiudvikling

De helt store perspektiver for stirlingmotoren ligger i den ekstreme mængde af uudnyttet energi, som ligger i både industriernes og husholdningernes affaldsprodukter. Der findes, så vidt vides, ingen tal for hvor meget energi som i dag spildes gennem uudnyttet gasafbrænding, men Swedish Stirling henviser til en rapport fra Verdensbanken, som indikerer, at alene den petrokemiske industri årligt afbrænder uudnyttet energi, som svarer til mere end Afrikas samlede årlige energiforbrug.

Alle lossepladser og/eller rensningsanlæg som producerer restgasser som f.eks. metan, kan omdanne energien fra denne metan til elektricitet via stirlingmotoren. Som dansker falder tanken umiddelbart på landbruget, som er den største udleder af metan og lattergas og som står for omkring 22% af Danmarks samlede CO2 udledning. Da metan er en langt værre gas en CO2 indregnes den med en faktor 34 i forhold til CO2, så her må der være noget at hente.

Stirlingmotoren kan også levere køling

Da stirlingmotoren arbejder ud fra et varme/kulde princip kan stirlingmotoren også producere kulde og f.eks. nedkøle metan så meget, at det omdannes fra gas til flydende form. En stirlingmotor drevet af solenergi kan også drive et aircondition anlæg, ligesom tanken falder på de enorme mængder af varme, som de store computerserver centraler genererer.

Perspektiverne er enorme.

Stirlingmotoren behøver ikke at være stor. Her er en lille stirlingmotor med en effekt på 0,3 kW udviklet af Philips i Holland i 1952

Du kan læse mere om Stirling motoren her

Du kan læse mere om Swedish Stirling her

Her kan du se en video fra Swedish Stirling

Her kan du se en video om Ronald Reagan hangarskibet og Gotland ubåden

 

 

 

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Finske Paptic introducerer et papirbaseret materiale med plast egenskaber

Finske Paptic blev etableret i 2015 for at fremstille og markedsføre et cellulose- og lignin-baseret, patenteret papir, som er modificeret så papiret opfører sig som plastic med hensyn til hårdhed, slid og fleksibilitet, ligesom det, som plast, afgiver meget lidt lyd når det krølles sammen. Det egner sig derfor fortrinligt til at erstatte plastic i en lang række produkter.

Publicerat av: 

Slidte bildæk og andre polysteren produkter kan recycles effektivt med Pyrowave’s elektisk-kemiske proces

Polysteren (ca. 10% af Danmarks samlede plastforbrug) udgør sammen med polyethylen (PE) og polypropylen (PP) de tre plasttyper som vi er allermest i daglig kontakt med. Styren anvendes også som kunstgummi i bildæk (som så nok forøger Danmarks forbrug af styren/polystyren til mere end 10%). Recycling af bildæk er kompliceret og giver en dårlig gummikvalitet, så ca. 50% af alle kasserede dæk brændes bare for at skabe energi, f.eks. i cementproduktion, mens resten, som granulat, blandes i asfalt og cement produkter. Det er et voldsomt resursespild, som Michelin nu vil gøre noget ved gennem et samarbejde med canadiske Pyrowave.

Publicerat av: 

Rapport: Udviklingen i logistikbranchen driver robot-automatisering

I kølvandet på pandemien er de langsigtede tendenser i branchen, såsom mangel på arbejdskraft, vækst i distributionskanaler og e-handel, accelereret. På trods af den øgede efterspørgsel siger ni ud af ti logistik- og transportvirksomheder, at deres virksomhed er blevet negativt påvirket af pandemien. Dette driver investeringerne i robotter og automatisering frem, ifølge en ny rapport fra ABB.

Publicerat av: 

Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: