Paradokserne omkring genanvendelse af papir og karton i stedet for plast i fødevareindustrien vokser

Det nye EU mærke om plast i produkter

Det nye EU mærke om plast i éngangs emballage træder i kraft 3. juli. 

Et nyt EU direktiv om éngangsemballage træder i kraft den 3. juli 2021

Miljøminister Lea Wermelin har netop offentliggjort et nyt EU direktiv om markedsføring og mærkning af éngangs plastprodukter. Principielt er det jo fantastisk, at EU nu for alvor går i gang med at fremme brugen af miljøvenligt papir og karton til éngangs emballage, men direktivet skaber også nye udfordringer for de virksomheder, som arbejder hårdt på at gøre deres tryksager og emballager så bæredygtige og miljøvenlige som muligt med kravet om anvendelse af en ”anti-miljø” mærkat på alle produkter, som indeholder plast.

Genbrugskarton til fødevare emballage

Min rejse ind i denne komplekse problemstilling startede med en samtale om noget helt andet med Michael Kjeldsmark fra trykkeriet Kailow i Rødovre. Vi berørte også genbrugskarton til fødevarer, f.eks. de æsker og bægre som f.eks. McDonalds og Burger Kings anvender, og så oplyste Michael, at man, i praksis, slet ikke rigtig kan anvende genbrugskarton til dem med Fødevarestyrelsens nuværende krav til emballagen. Kailow har indtil videre taget konsekvensen af dette og anbefaler karton produceret med 100% jomfruelige fibre, når der skal fremstilles produkter, som opfylder Svanemærkekriterierne 047 (om engangsemballage). Egentlig er det paradoksalt, at Svanemærket 047 ikke accepterer genbrugskarton, fordi det jo direkte er imod den generelle miljømålsætning om at anvende så meget genanvendeligt materiale som muligt – for miljøets skyld, men dét gør 047 altså ikke.

Men min største største frustration lige nu er altså, siger Michael Kjeldsmark, at når nu alle hos Kailow har gjort deres yderste for at fremstille en så bæredygtig og miljøvenlig tryksag eller emballage som overhovedet muligt med dagens teknologi, så skal vi, lige til sidst, sige til kunden: ”Vi er lige nødt til at sætte denne anti-miljø etiket så synligt som muligt på din tryksag”. Det er jo ikke ligefrem fremmende for et miljøvenligt salg.

Michael Kjeldsmark fra trykkeriet Kailow i Rødovre

Fødevarestyrelsen

Næste kontakt er til Mette Holm hos Fødevarestyrelsen, som henviste til skrivelsen om emballage og fødevarer:
Kildematerialer eller råvarer kan være af meget forskelligartet sammensætning. Det kan være papirråvarer beregnet til fødevarekontakt over til papir, der stammer fra aviser og ugeblade. Ved vurdering af, om det færdige materiale er lovligt at anvende ifølge bestemmelserne i Forordning 1935/2004, specielt artikel 3, skal man kende sammensætningen af den råvare, der er anvendt til det genvundne papir. 
 
Generelt er risikoen for overførsel af uønskede stoffer fra emballage til fødevarer størst ved kontakt med fede fødevarer. Derfor bør genvundet papir ikke anvendes i direkte kontakt med denne type fødevarer, med mindre kildematerialet tidligere har været beregnet til dette formål.

Det er altså ikke ulovligt at anvende genbrugskarton til fødevarer – så længe, at leverandøren ned til mindste detalje kan oplyse kartonen’s totale kemiske sammensætning. Vi blev enige om, at dette nok er et vanskeligt krav at opfylde, men for at få mere data om dette har vi kontaktet StoraEnso, som arbejder på sagen og snarest vender tilbage.

 

McDonalds har en meget strikt miljømålsætning, som skal nås inden 2025

Næste kontakt er til McDonalds, hvor kommunikationschef Pia Tobberup bekræfter, at McDonalds arbejder seriøst på at opfylde deres internationale målsætning om at alle deres produkter og emballager skal være bæredygtige og miljøvenlige inden 2025. Det giver nogle klare udfordringer,  fordi man ved anvendelse af genanvendelige papir- og kartonmaterialer fra bæredygtigt skovbrug, principielt er nødt til at påføre en beskyttende plast-barriere ind mod føde- eller drikkevaren, og da McDonalds’ målsætning også kræver en udfasning af plast, har man noget af en udfordring.

 

Kommunikationschef Pia Tobberup fra Mc Donalds er ansvarlig for udviklingen af det bæredygtige koncept

Kommunikationschef Pia Tobberup fra Mc Donalds er ansvarlig for udviklingen af det bæredygtige koncept

McDonalds har i løbet af Covid-19 perioden forøget sit take-away salg ganske betragteligt, og det er naturligvis vældig godt, men det betyder også, at man har mistet kontroller over, hvad der sker med emballagen, efter at den har forladt restauranten. McDonalds målsætning er, at al emballage genanvendes i den udstrækning, at det lader sig gøre for bl.a. at eliminere den afbrænding, som genererer CO2-udslippene, men her kommer både den manglende kontrol over emballagen samt den beskyttende plast-barriere forstyrrende ind i billedet, så Pia Tobberup er klar over, at her er nogle udfordringer, som der skal arbejdes med for at 2025 målsætningen skal opfyldes.

Vi har i dette nyhedsbrev skrevet om et par nye lakker, som kan erstatte en plast som den beskyttende barriere ind mod fødevaren, og vi arbejder videre med, om disse lakker har de nødvendige EU godkendelser og i øvrigt er så langt i udviklingsprocessen, at de kan anvendes i daglig brug af trykkerierne.

Vi arbejder videre med denne interessante sag og vil komme med nye oplysninger, når de dukker op – ligesom alle kreative indspil modtages med interesse.

Du kan læse Fødevarestyrelsens skrift om papir, pap og fødevarer her

Du kan læse Miljøministeriets bekendtgørelse om éngangsplastprodukter her

Du kan læse om McDonalds politik om affald og emballage her

Her kan de læse mere om Kailows indspil om at trykke med omtanke

 

Publicerat av: 

Del artiklen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Finske Paptic introducerer et papirbaseret materiale med plast egenskaber

Finske Paptic blev etableret i 2015 for at fremstille og markedsføre et cellulose- og lignin-baseret, patenteret papir, som er modificeret så papiret opfører sig som plastic med hensyn til hårdhed, slid og fleksibilitet, ligesom det, som plast, afgiver meget lidt lyd når det krølles sammen. Det egner sig derfor fortrinligt til at erstatte plastic i en lang række produkter.

Publicerat av: 

Slidte bildæk og andre polysteren produkter kan recycles effektivt med Pyrowave’s elektisk-kemiske proces

Polysteren (ca. 10% af Danmarks samlede plastforbrug) udgør sammen med polyethylen (PE) og polypropylen (PP) de tre plasttyper som vi er allermest i daglig kontakt med. Styren anvendes også som kunstgummi i bildæk (som så nok forøger Danmarks forbrug af styren/polystyren til mere end 10%). Recycling af bildæk er kompliceret og giver en dårlig gummikvalitet, så ca. 50% af alle kasserede dæk brændes bare for at skabe energi, f.eks. i cementproduktion, mens resten, som granulat, blandes i asfalt og cement produkter. Det er et voldsomt resursespild, som Michelin nu vil gøre noget ved gennem et samarbejde med canadiske Pyrowave.

Publicerat av: 

Rapport: Udviklingen i logistikbranchen driver robot-automatisering

I kølvandet på pandemien er de langsigtede tendenser i branchen, såsom mangel på arbejdskraft, vækst i distributionskanaler og e-handel, accelereret. På trods af den øgede efterspørgsel siger ni ud af ti logistik- og transportvirksomheder, at deres virksomhed er blevet negativt påvirket af pandemien. Dette driver investeringerne i robotter og automatisering frem, ifølge en ny rapport fra ABB.

Publicerat av: 

Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Publicerat av: 

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Publicerat av: 

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Publicerat av: 

Over 3.000 med interesse for robotter besøgte Teknologisk Instituts RobotBrag 2021

Teknologisk Institut havde i torsdags sat alle sejl til og arrangeret en forrygende robotudstilling i deres lokaler i Odense, som dog langtfra var store nok til at huse alle de mere end 100 udstillere og de mange forskellige robot applikationer. Derfor havde man også rejst et helt cirkustelt for at få plads til alle. Udstillingen var fint besøgt allerede fra den åbnede, og til slut havde mere end 3.000 robotinteresserede personer lagt vejen forbi.

Publicerat av: 

Sappi og russiske ISBC introducerer et nyt papir med indstøbte RFID sendere

Papirleverandøren Sappi har netop offentliggjort, at man begynder at sælge papir med indstøbte RFID sendere. Et nærmere studie viser, at papiret kommer fra russiske ISBC. Sappi oplyser, at man kan trykke på papiret med de fleste kendte trykmetoder, dvs. med f.eks. konventionelle offsetmaskiner og HP Indigo, som jo også er en offsetmaskine. Det, som man kunne frygte, er, at trykket på papiret ville kunne ødeligge RFID senderen, men det sker åbenbart ikke. Man kan naturligvis også trykke med kontaktfri inkjet.

Publicerat av: 

Exoskeletter gør de tunge løft op til 30% lettere

På RobotBrag 2021 blev redaktøren opmærksom på, at exoskeletter, som hjælper med at gøre de tunge løft lettere, allerede blev introduceret på det danske marked i 2019. Det viste sig også, at der er danske start-ups, støttet af Odense Robotics som også er i gang med at udvikle exoskeletter. Det er jo altid fint at få åbnet øjnene for nye, positive tiltag.

Publicerat av: