Kategori: Bæredygtig emballage


Holy Grails usynlige digitale etiket gør sortering og dermed genbrug af emballage (og en masse andet) mulig

Holy Grail projektet går i sin enkelthed ud på at skabe en usynlig digital etiket, så man effektivt kan sortere alt – i første omgang emballage – så den sidenhen kan genbruges til fremstilling af nye emballager.

Bio-fossil plast & ikke nedbrydelig-nedbrydelig (bæredygtig) plast

I 2020 blev der produceret omkring 350 millioner tons mineral-olie baseret plast, og det er jo ikke smart, når vi jagter den fossilfrie cirkulære økonomi. Mange forventer, at dette tal fordobles inden 2050. Desuden kan det tage hundereder af år at nedbryde mange plastprodukter, så mængden af brugte, forurenende plast-produkter vokser voldsomt – med enorme skadesvirkninger på både naturen og verdenshavene. 

Frauenhofer udvikler en ny bioaktiv, fødevarevenlig lak til papirprodukter

Frauenhofer instituttet i Tyskland har udviklet en ny bioaktiv lak til papir- og papemballage. Lakken påføres med et normalt lakværk, og de bioaktive elementer i lakken gør, at papir og pap nu effektivt kan anvendes som holdbar emballage til let fordærvelige fødevarer i stedet for plastfilm.

Nu kan brugt tøj og plasticflasker genanvendes i en cirkulær tekstilindustri

Papirmasse- og træfabrikanten Södra i det sydlige Sverige har udviklet en proces, som kan separere bomulds- og polyesterfibre så nye tekstilfibre kan fremstilles fra brugte tekstilprodukter. De kalder processen ”Once more”. Processen spiller perfekt sammen med genbrug af polyester.

Nordisk Bioplastforening afholder webinar om bioplast

Den 28. april afholder Nordisk Bioplastforening et webinar om skovens indflydelse på bioplast produktion.

Svenske Lignin Industries introducerer granulat til plast fremstillet på lignin i stedet for olie

Lignin findes i næsten uanede mængder i naturen, fordi lignin og cellulose er grundelementer i træer og planter. En ny svensk virksomhed, Lignin Industries AB, tager nu det revolutionerende skridt at anvende lignin til fremstilling af et granulat, Renol, som kan blandes med en lang række forskellige former for plast og dermed erstatte plast fremstillet på bio- og fossil olie.

”Vi hader luft” – et IKEA indspil til optimering af produkter og emballage

I juni 2015 skrev amerikanske Wall Street Journal en større artikel om IKEA. Artiklen kom ret hurtigt til at fokusere på møbel-kæmpens fokus på den løbende optimering af varedistributionen og hvordan man ved, allerede på design niveau at indtænke et optimalt (minimalt) distributions volumen, kan spare millioner og tilmed få et bedre produkt. I dag er artiklen blevet en klassiker om optimering af emballering.

Burger King re-brander sig med nyt logo – og nye bæredygtige og genanvendelige emballager

Burger King har startet en total re-branding proces på verdensplan med et nyt logo, nye uniformer og t-shirts til medarbejderne og ikke mindst nye tiltag omkring bæredygtig og også returnerbar emballage.

Mura bygger verdens første fabrik, som omdanner eksisterende fossilt plastic til olie og ny plast

95% af al plastic er i dag stadig baseret på fossil olie, og omkring 85% af al plasticemballage bliver aldrig indsamlet til forbrænding eller genbrug. Mura Technologies og partnere bygger nu verdens første fabrik, som på industrielt niveau genfremstiller olie til nye plastprodukter fra så godt som alle eksisterende fossilt baserede plastprodukter.

Hygiejne beskyttende overfladelakker til trykte materialer

Engelske Touch Guard har indledt et samarbejde med DS Smith omkring hygiejne beskyttende overfladelakker. DS Smith’s krævende testprocedurer viser, at lakkerne afviser omkring 99% af alle de skadelige virus og bakterier, som overføres ved fysisk kontakt mellem mennesker  – også via emballageoverflader.