Kategori: Retur emballage


Dreyer Kliche udstiller på Luxe Pack i Monaco fra 27-29 september

Vi skal nok vænne os til, at tiden for de store udstillinger er forbi, mens vi helt sikkert vil komme til at se flere små og mere specialiserede messer. En af dem, er Luxe Pack i Monaco, som afholdes i slutningen af denne uge.

Emballagedagen – om innovation og grønne løsninger – Middelfart, den 6. oktober

Den 6.oktober kl. 12.00 i Middelfart har Grakom inviteret til en dag i emballagens tegn. Emballagen har været under pres i snart lang tid. Emballage kan dog ikke undværes, og fokus på miljø og klima i forbindelse med emballage er stort. Men er de bæredygtige alternativer virkelig så bæredygtige? Det er blandt andet et af de emner, der vil blive debatteret på Emballagedagen.

Pose med chips med usynlig etiket. Ill: P&G

”The Holy Grail” konceptet til affaldssortering skal nu afprøves i Danmark

Den 10. maj skrev Pack & Move om et nyt revolutionerende koncept til mærkning af alle former for emballage – og for den sags skyld alle trykte medier. Konceptet går ud på at lægge alle informationer om produktet ind i selve billedet og lade billedet være bæreren af informationen, som f.eks. også kan anvendes til at sortere emballage i forskellige grupper: Karton, plast, glas etc.

Robottiseret affaldssortering. Ill: Teknologisk Institut

Automatisk affaldssortering – Et besøg hos Jacob Kortbek fra Teknologisk Institut i Odense

Mine bedsteforældre havde ikke nedstyrtningsskakt, så de skulle selv bære alt affald hen til ejendommens centrale skraldespande. Så kom nedstyrtningsskakten, så man kunne komme af med affaldet på en komfortabel måde. Så kom alle kravene om affaldssortering (som er helt relevante for at kunne udnytte og genbruge affald på den mest optimale måde) men i processen døde nedstyrtningsskakten, så det i dag er lige så kompliceret at komme af med affaldet som på mine bedsteforældres tid – og måske tilmed mere, fordi alt jo nu skal sorteres. Det virker jo helt grotesk, når vi alle sammen jagter den mest komfortable tilværelse. Hvordan kan vi gøre vores affaldsgenerering- og håndtering forbrugervenlig – og samtidig gøre den miljørigtig?

Finske RePack har udviklet et cirkulært, miljøvenligt genbrugs-emballage koncept

Finske Repack har udviklet et retur-emballage koncept, som passer til e-handel med f.eks. modetøj (og meget andet)

Den voldsomt voksende e-handel har medfører et voldsomt forbrug af emballage, som oftest er engangs emballage, og samtidig medfører e-handel en ekstrem vækst i returforsendelser – især indenfor modetøj. Hele 44% af alle modetøjskøb på nettet medførte returforsendelser i 2020. Repack kan ikke gøre noget ved returforsendelserne, men man gør noget ved emballagen gennem at tilbyde et gennemtænkt retur-emballage koncept.

Burger King re-brander sig med nyt logo – og nye bæredygtige og genanvendelige emballager

Burger King har startet en total re-branding proces på verdensplan med et nyt logo, nye uniformer og t-shirts til medarbejderne og ikke mindst nye tiltag omkring bæredygtig og også returnerbar emballage.

Mura bygger verdens første fabrik, som omdanner eksisterende fossilt plastic til olie og ny plast

95% af al plastic er i dag stadig baseret på fossil olie, og omkring 85% af al plasticemballage bliver aldrig indsamlet til forbrænding eller genbrug. Mura Technologies og partnere bygger nu verdens første fabrik, som på industrielt niveau genfremstiller olie til nye plastprodukter fra så godt som alle eksisterende fossilt baserede plastprodukter.

Genbrugs-plastemballage kræver etiketter, som også kan genbruges

Selv om, at mængden af plastemballage, som kan genanvendes, stadig er meget lille, så er det et marked, som vokser så det knager. Men selv om plastemballagen i sig selv kan genanvendes, så kræver det jo, at de dertil hørende etiketter også kan genanvendes.s give det hele ingen rigtig mening.

Er nyt- eller genbrugspapir mest bæredygtigt? Det afhænger af, hvordan papiret fremstilles

Den gængse opfattelse er, at genbrugspapir er mere bæredygtigt end brug af nyt papir, men en grundig analyse, som UCL – University College of London – netop har publiceret i tidsskriftet ”Nature Sustainability” viser, at dette er en påstand med modifikationer.

Bæredygtig emballage og den kritiske forbruger – Markedsundersøgelse fra DS Smith

DS Smith, som er en af verdens største emballageproducenter, fik den gode ide at undersøge, om Covid-19 situationen har ændret forbrugernes holdning til emballage. Dét har den, og det har DS Smith udgivet en vældig interessant rapport om.